VEGELINSOORD (provinciale kampioenschappen):
29/06/1968

Amateurs
1. Piet Hoekstra, Dokkum;
2. Sander Douma, Grouw;
3. Rinze de Bruin, Zwaagwesteinde;
4. Sikke Venema, Zwaagwesteinde;
5. Henk Hoekstra, Ureterp;
6. Durk Steensma, Surhuisterveen;
7. Wiebe Hoekstra, Ureterp;
8. Klaas Stobbe, De Wilp;
9. Max van der Klooster, Drachten;
10. Eddy Koster, Britsum.
Nieuwelingen
1. Durk van der Sluis, Boelenslaan;
2. Anne Wiegersma, Drachten;
3. Jo de Boer, Westergeest;
4. Uiltje Geerts Epema, Murmerwoude;
5. Wiebe Pool, Lippenhuizen;
6. Catrinus Haisma, Jubbega;
7. Bauke Schoppen, Zwaagwesteinde;
8. Piet Meester, Vegelinsoord;
9. Gerke Gorter, Waskemeer;
10. Klaas van Tuinen, Hallum;
11. Lammert Pijlman, Vegelinsoord.
Adspiranten
1. Jurjen de Wit, Leeuwarden;
2. Jelle Keizer, Drachten;
3. Teake Algra, Zwaagwesteinde;
4. Jan Heida, Scharsterbrug;
5. Lieuwe Dijkstra, Sneek;
6. Roelof Braam, Heerenveen;
7. Jan Talsma, Wanswerd;
8. Henk Wemekamp, Heerenveen;
9. Ritsko van Vliet, Leeuwarden;
10. Willem Oosterloo, Appelscha.