ROODHUIS (provinciale kampioenschappen):
25/06/1966

Amateurs
1. Henk Hoekstra, Ureterp;
2. Wiebe Boonstra, Opende;
3. Piet Schreur, Wolvega;
4. Haitze Epema, Zwaagwesteinde;
5. Oege Dijk, Veenwouden;
6. Meint Dijk, Veenwouden.
Nieuwelingen
1. Sietse Wiersma, Blija;
2. Harm Schievink, Heerenveen;
3. Durk Steensma, Surhuisterveen;
4. Lieuwe Visser, Dokkum;
5. Klaas Stobbe, De Wilp;
6. Thijs Hofstede, Opende;
7. Frans Gerard (Broer) Poelsma, Scharnegoutum;
8. Willem Alberda, Lemmer;
9. Jaap Oosterdijk, Lemmer;
10. Lucas Foekema, Creil;
11. Wietse Stoker, Duurswoude;
12. Wolter Algra, Zwaagwesteinde;
13. A. Dijkstra, Franeker;
14. Frans Gerben Poelsma, Roodhuis;
15. Harry Brondijk, Stroobos;
16. Gauke van der Wal, Bakhuizen;
17. Jacky de Boer, Kollum;
18. Jan Bruinsma, Arum;
19. Joop Postma, Lemmer;
20. J. Venema, Workum.
Adspiranten
1. Durk van der Sluis, Boelenslaan;
2. Freerk Bosgraaf, Dantumawoude;
3. Anne Wiegersma, Drachten;
4. Uiltje Geerts Epema, Murmerwoude;
5. Andries Bouma, Wolvega;
6. Rinus Ypma, Murmerwoude;
7. Tjitte Bosma, Akkrum;
8. Gerke Gorter, Waskemeer;
9. Bauke Schoppen, Leeuwarden.