GROUW (interclubwedstrijd):
26/07/1965

Amateurs/Nieuwelingen
1. Evert Hup, Dokkum;
2. Henk Hoekstra, Ureterp;
3. Tinus van Dekken, Hoogkerk;
4. Sander Douma, Grouw;
5. Mient Douma, Gerkesklooster;
6. Dirk Bronger, Sint Annaparochie;
7. Piet Boersma, Zwaagwesteinde;
8. Frans Gerard (Broer) Poelsma, Scharnegoutum;
9. Ale van Sinderen, Lieve Vrouwenparochie;
10. Willy Delgrosso, Leeuwarden;
11. Johan Jager, Dokkum;
12. Max van der Klooster, Drachten.
Adspiranten
1. Lieuwe Visser, Dokkum;
2. Rinze de Bruin, Zwaagwesteinde;
3. Bouke van der Woude, Dokkum.