1963

06/04/1963 STIENS (clubwedstrijd De Friesche Leeuw):
13/04/1963 STIENS (clubwedstrijd De Friesche Leeuw):
20/04/1963 LEEUWARDEN (Ronde van Friesland):
27/04/1963 STIENS (clubwedstrijd De Friesche Leeuw):
30/04/1963 LEEUWARDEN (Cambuur) (interclubwedstrijd):
05/05/1963 DWINGELO (provinciale kampioenschappen):
09/05/1963 HEERENVEEN (1e etappe Ronde van Nederland):
11/05/1963 BEETSTERZWAAG
25/05/1963 HOUTIGEHAGE
01/06/1963 LEEUWARDEN clubkampioenschappen De Friesche Leeuw;
07/06/1963 HALLUM (clubwedstrijd De Friesche Leeuw):
08/06/1963 DRACHTEN
15/06/1963 SINT JACOBIPAROCHIE (interclubwedstrijd):
21/06/1963 HEERENVEEN
22/06/1963 ZWAAGWESTEINDE
26/06/1963 MARRUM (clubwedstrijd De Friesche Leeuw):
28/06/1963 WARGA (interclubwedstrijd):
06/07/1963 WOLVEGA
10/07/1963 DOKKUM (interclubwedstrijd):
12/07/1963 TER IDZARD
18/07/1963 LEEUWARDEN clubkampioenschap De Friesche Leeuw;
26/07/1963 APPELSCHA
27/07/1963 VEENWOUDEN (interclubwedstrijd):
29/07/1963 GROUW (interclubwedstrijd):
03/08/1963 BUITENPOST
03/08/1963 AKKRUM (interclubwedstrijd):
31/08/1963 KOLLUM
01/09/1963 RIED
06/09/1963 SNEEK (1e etappe Ronde om het IJsselmeer):
07/09/1963 HARKEMA-OPEINDE
12/09/1963 STIENS (interclubwedstrijd):
13/09/1963 FRANEKER (gewone fietsen):
14/09/1963 SURHUISTERVEEN
21/09/1963 LEEUWARDEN (finale Nederlandse kampioenschappen 300 m sprint):
28/09/1963 BERGUM
30/11/1963 RIED clubwedstrijd De Friesche Leeuw;