DOKKUM (interclubwedstrijd):
10/07/1963

Amateurs/Nieuwelingen
1. Anne Koster, Leeuwarden;
2. Dirk Bronger, Ried;
3. Henk Fennema, Suameer;
4. Meint Dijk, Veenwouden;
5. Johannes Kramer, Buitenpost;
6. Piet Boersma, Zwaagwesteinde;
7. Frans Gerben Poelsma, Roodhuis;
8. Sander Douma, Grouw;
9. Eddy Koster, Leeuwarden;
10. Anne Mulder, Groningen;
11. Geert ten Cate, Leeuwarden.