STIENS (clubwedstrijd De Friesche Leeuw):
27/04/1963

A-klasse
1. Henk Fennema, Suameer;
2. Anne Koster, Leeuwarden;
3. Piet Boersma, Zwaagwesteinde;
4. IJpe Kroodsma, Janum;
5. Dirk Bronger, Ried.
B-klasse
1. Sander Douma, Grouw;
2. Sikke Venema, Zwaagwesteinde;
3. Johannes Kramer, Buitenpost;
4. Theo Engwerda, Bolsward;
5. Max van der Klooster, Drachten.
C-klasse
1. Bernardus Gijzen, Sondel;
2. Geert ten Cate, Leeuwarden;
3. Durk Schotanus, Harich;
4. Teun Oosterbos, Mantgum;
5. Hans Bakker, Leeuwarden.
Eindklassementcompetitie
A-klasse
1. Piet Boersma, Zwaagwesteinde;
2. Dirk Bronger, Ried;
3. IJpe Kroodsma, Janum.
B-klasse
1. Sander Douma, Grouw;
2. Sikke Venema, Zwaagwesteinde;
3. Frans Gerben Poelsma, Roodhuis.
C-klasse
1. Geert ten Cate, Leeuwarden;
2. Teun Oosterbos, Mantgum;
3. Bernardus Gijzen, Sondel.