STIENS (clubwedstrijd De Friesche Leeuw):
06/04/1963

A-klasse
1. Dirk Bronger, Ried;
2. Piet Boersma, Zwaagwesteinde;
3. IJpe Kroodsma, Janum;
4. Johan Jager, Dokkum;
5. Henk Fennema, Suameer;
6. Anne Koster, Leeuwarden;
7. Haitze Epema, Zwaagwesteinde;
8. S. Boersma, Stiens.
B-klasse
1. Sander Douma, Grouw;
2. Frans Gerben Poelsma, Roodhuis;
3. Sikke Venema, Zwaagwesteinde;
4. Johannes Kramer, Buitenpost;
5. Tj. van der Berg, Oosterlittens.
C-klasse
1. Geert ten Cate, Leeuwarden;
2. Teun Oosterbos, Mantgum;
3. Bote van Kammen, Zwaagwesteinde.