1962

13/01/1962 HOOGKERK kampioenschappen van het Noorden;
17/03/1962 LEEUWARDEN (clubwedstrijd De Friesche Leeuw):
24/03/1962 LEEUWARDEN (clubwedstrijd De Friesche Leeuw):
31/03/1962 LEEUWARDEN (clubwedstrijd De Friesche Leeuw):
14/04/1962 LEEUWARDEN (Ronde van Friesland):
21/04/1962 LEEUWARDEN clubwedstrijd De Friesche Leeuw;
30/04/1962 LEEUWARDEN (Cambuur) (interclubwedstrijd):
13/05/1962 DWINGELO (provinciale kampioenschappen):
26/05/1962 WORKUM (interclubwedstrijd):
30/05/1962 GROUW (6e etappe Olympia's Tour):
31/05/1962 GROUW (interclubwedstrijd):
09/06/1962 BOLSWARD (interclubwedstrijd):
15/06/1962 DRACHTEN
16/06/1962 WOLVEGA
19/06/1962 SINT JACOBIPAROCHIE (interclubwedstrijd):
21/06/1962 WARGA (interclubwedstrijd):
23/06/1962 ZWAAGWESTEINDE
27/06/1962 MARRUM (interclubwedstrijd):
07/07/1962 HALLUM (interclubwedstrijd):
12/07/1962 HARLINGEN (interclubwedstrijd):
14/07/1962 VEENWOUDEN (interclubwedstrijd):
20/07/1962 TER IDZARD
21/07/1962 HEERENVEEN
27/07/1962 APPELSCHA
28/07/1962 BUITENPOST (interclubwedstrijd):
30/07/1962 GROUW (interclubwedstrijd):
03/08/1962 OLDEBERKOOP
04/08/1962 HOUTIGEHAGE
04/08/1962 AKKRUM (interclubwedstrijd):
11/08/1962 BEETSTERZWAAG
25/08/1962 HARKEMA-OPEINDE
29/08/1962 DOKKUM (interclubwedstrijd):
31/08/1962 NOORDWOLDE
01/09/1962 KOLLUM
02/09/1962 RIED (interclubwedstrijd):
08/09/1962 SNEEK (1e etappe Ronde om het IJsselmeer):
08/09/1962 JUBBEGA
15/09/1962 SURHUISTERVEEN
20/09/1962 FRANEKER (gewone fietsen):
22/09/1962 GORREDIJK (interclubwedstrijd):
22/09/1962 BERGUM
06/10/1962 LEEUWARDEN clubkampioenschap De Friesche Leeuw;