HALLUM (interclubwedstrijd):
07/07/1962

Amateurs/Nieuwelingen
1. Jan de Boer, Harlingen;
2. Sander Douma, Grouw;
3. Piet Boersma, Zwaagwesteinde;
4. Theo Jansma, Wanswerd;
5. Thijs Jellema, Birdaard;
6. Sjouke Terpstra, Franeker;
7. Meint Dijk, Veenwouden;
8. IJpe Kroodsma, Janum;
9. Corrie Postma, Bolsward;
10. Max van der Klooster, Drachten.