1961

15/04/1961 DRACHTEN
22/04/1961 LEEUWARDEN (Ronde van Friesland):
12/05/1961 DRACHTEN
16/05/1961 JUBBEGA
17/05/1961 DOKKUM
17/05/1961 DOKKUM (2e etappe Ronde van Nederland):
20/05/1961 GIJSSELTE (provinciale kampioenschappen):
10/06/1961 HEERENVEEN
13/06/1961 LEEUWARDEN (5e etappe Olympia's Tour):
17/06/1961 BEETSTERZWAAG
17/06/1961 SINT JACOBIPAROCHIE (interclubwedstrijd):
20/06/1961 WOLVEGA
24/06/1961 WARGA (interclubwedstrijd):
28/06/1961 MARRUM (interclubwedstrijd):
06/07/1961 HARLINGEN (interclubwedstrijd):
08/07/1961 ZWAAGWESTEINDE
14/07/1961 TER IDZARD (interclubwedstrijd):
16/07/1961 ENGELBERT kampioenschap Noordelijke Wielerfederatie;
22/07/1961 HOUTIGEHAGE
28/07/1961 APPELSCHA
29/07/1961 VEENWOUDEN (interclubwedstrijd):
29/07/1961 BUITENPOST (interclubwedstrijd):
03/08/1961 OLDEBERKOOP
05/08/1961 AKKRUM (interclubwedstrijd):
07/08/1961 GROUW (interclubwedstrijd):
26/08/1961 HARKEMA-OPEINDE
02/09/1961 LEEUWARDEN (Ronde van Noord-West Friesland):
02/09/1961 KOLLUM
03/09/1961 RIED (interclubwedstrijd):
07/09/1961 STIENS (interclubwedstrijd):
09/09/1961 BERGUM
09/09/1961 OOSTERWOLDE
16/09/1961 SURHUISTERVEEN
21/09/1961 FRANEKER (gewone fietsen):
23/09/1961 GORREDIJK (interclubwedstrijd):
07/10/1961 GOUTUM clubkampioenschap De Friesche Leeuw;