STIENS (interclubwedstrijd):
07/09/1961

Amateurs/Nieuwelingen
1. Henk Hoekstra, Ureterp;
2. Henk Hiddinga, Stiens;
3. Meint Dijk, Veenwouden;
4. Anne Koster, Leeuwarden;
5. Martinus Hoekstra, Leeuwarden;
6. Anne Koopmans, Jubbega;
7. Hendrik Borger, Harkema-Opeinde;
8. Dirk Monsma, Harlingen;
9. Henk Fennema, Suameer;
10. Willem Jansma, Hoogebeintum.