RIED (interclubwedstrijd):
03/09/1961

Amateurs/Nieuwelingen
1. Henk Hoekstra, Ureterp;
2. Tinus van Dekken, Hoogkerk;
3. Henk Blaauw, Engelbert;
4. W. Hylkema, Sandfirden;
5. Haitze Epema, Zwaagwesteinde;
6. Dik Hoekstra, Leeuwarden;
7. Jan Langeland, Uithuizen;
8. Roel Lammerts, Slochteren;
9. Anne Koster, Leeuwarden;
10. Dirk Monsma, Harlingen.
Gewone fietsen
1. Frans Gerben Poelsma, Roodhuis;
2. Sander Douma, Grouw;
3. Frans Gerard (Broer) Poelsma, Roodhuis;
4. Tj. van der Berg, Oosterlittens;
5. Dirk Bronger, Ried;
6. A. de Boer, Roodhuis.