TER IDZARD (interclubwedstrijd):
14/07/1961

Amateurs/Nieuwelingen
1. Henk Hoekstra, Ureterp;
2. Anne Koster, Leeuwarden;
3. Martinus Hoekstra, Leeuwarden;
4. Gerrit van Dijk, Oranjewoud;
5. Anne Koopmans, Jubbega;
6. Haitze Epema, Zwaagwesteinde;
7. Chris van der Molen, Oudeschoot;
8. Sieto van Dijk, Oranjewoud;
9. Jeen Wester, Eernewoude;
10. Piet Schreur, Wolvega;
11. Henk Hiddinga, Stiens;
12. Eddy Koster, Leeuwarden.