GIJSSELTE (provinciale kampioenschappen):
20/05/1961

Amateurs
1. Henk Hoekstra, Ureterp;
2. Piet Schreur, Wolvega;
3. Anne Koopmans, Jubbega;
4. Henk Hiddinga, Stiens.
Nieuwelingen
1. Jan de Boer, Harlingen;
2. Haitze Epema, Zwaagwesteinde;
3. Foppe Nieuwenhuis, Goëngahuizen.
Adspiranten
1. Fokke Hoekstra, Ureterp;
2. Tiemen Groen, Follega;
3. Henk de Haan, Oudega;
4. Eddy Koster, Leeuwarden.