DRACHTEN
15/04/1961

Nieuwelingen
1. Anne Koster, Leeuwarden;
2. Jan Hendrik Koops, Borgercompagnie;
3. Sieto van Dijk, Oranjewoud;
4. Jan Bruins, Zuidwolde;
5. Haitze Epema, Zwaagwesteinde;
6. Gerrit Pluimers, Enter;
7. Henk de Vries, Surhuizum;
8. Chris van der Molen, Oudeschoot;
9. Foppe Nieuwenhuis, Goëngahuizen;
10. Hielke Hoekstra, Leeuwarden;
11. W. Hylkema, Sandfirden;
12. Jan Nutterts, Heerenveen;
13. Auke de Vries, Luinjeberd;
14. Meint Dijk, Veenwouden;
15. Jan Stienstra, Bolsward.