1960

10/01/1960 HEERENVEEN clubkampioenschappen Olympia;
16/01/1960 HEERENVEEN kampioenschappen Noordelijke Wielerfederatie;
13/02/1960 LEEUWARDEN clubkampioenschap De Friesche Leeuw;
23/04/1960 LEEUWARDEN (Ronde van Friesland):
01/05/1960 ASSEN (provinciale kampioenschappen):
05/05/1960 WOLVEGA (interclubwedstrijd):
10/05/1960 HEERENVEEN (1e etappe Ronde van Nederland):
10/05/1960 HEERENVEEN
28/05/1960 WIRDUM (clubwedstrijd De Friesche Leeuw):
18/06/1960 DRACHTEN
20/06/1960 SINT JACOBIPAROCHIE (interclubwedstrijd):
25/06/1960 WOLVEGA
29/06/1960 MARRUM (interclubwedstrijd):
30/06/1960 STIENS (interclubwedstrijd):
02/07/1960 HOUTIGEHAGE
06/07/1960 LEEUWARDEN
07/07/1960 HARLINGEN (interclubwedstrijd):
09/07/1960 ZWAAGWESTEINDE
13/07/1960 DOKKUM (interclubwedstrijd):
23/07/1960 WORKUM (interclubwedstrijd):
25/07/1960 GROUW (interclubwedstrijd):
30/07/1960 WARGA (interclubwedstrijd):
05/08/1960 TER IDZARD (interclubwedstrijd):
06/08/1960 AKKRUM (interclubwedstrijd):
20/08/1960 VEENWOUDEN (clubwedstrijd De Friesche Leeuw):
27/08/1960 HARKEMA-OPEINDE
03/09/1960 LEEUWARDEN (Ronde van Noord-West Friesland):
03/09/1960 BEETSTERZWAAG
04/09/1960 RIED (interclubwedstrijd):
10/09/1960 OOSTERWOLDE (interclubwedstrijd):
17/09/1960 SURHUISTERVEEN
24/09/1960 GORREDIJK (interclubwedstrijd):
04/12/1960 HEERENVEEN clubkampioenschap Olympia;
10/12/1960 LEEUWARDEN kampioenschappen Noordelijke Wielerfederatie;
26/12/1960 LEEUWARDEN clubwedstrijd De Friesche Leeuw;