OOSTERWOLDE (interclubwedstrijd):
13/09/1958

Amateurs/Nieuwelingen
1. Henk Hoekstra, Ureterp;
2. Piet Schreur, Wolvega;
3. Marten Wierda, Heerenveen;
4. Wiebe Hoekstra, Ureterp;
5. Gooitzen Kloosterman, Triemen;
6. Minke Borger, Harkema-Opeinde;
7. Piet Akkerman, Scharsterbrug;
8. Durk van der Duim, Nij Beets;
9. Siebe Aardema, Ureterp;
10. Jan Rinsma, Bartlehiem;
11. Wim van Olphen, Noordwolde;
12. Thijs Jellema, Birdaard;
13. Martinus Hoekstra, Leeuwarden;
14. Johan Engwerda, Bolsward.