VEENWOUDEN (interclubwedstrijd):
23/08/1958

Amateurs/Nieuwelingen
1. Henk Hoekstra, Ureterp;
2. Piet Schreur, Wolvega;
3. Thijs Jellema, Birdaard;
4. Gooitzen Kloosterman, Triemen;
5. Jan Rinsma, Bartlehiem;
6. Minke Borger, Harkema-Opeinde;
7. Holly Zwaagstra, Bolsward;
8. Johan Engwerda, Bolsward;
9. Gerrit Vierstra, Franeker;
10. Wim van Olphen, Noordwolde.