BOLSWARD (interclubwedstrijd):
11/07/1958

Amateurs/Nieuwelingen
1. Piet Schreur, Wolvega;
2. Holly Zwaagstra, Bolsward;
3. Marten Wierda, Heerenveen;
4. Wim van Olphen, Noordwolde;
5. Gertie Wetsinga, Groningen;
6. Jan Taekema, Wijtgaard;
7. Fokke Gerritsma, Bolsward;
8. Gerrit Vierstra, Franeker;
9. Thijs Jellema, Birdaard;
10. Jelle Woudstra, Beneden-Knijpe;
11. L. van Dongen, Rotterdam;
12. Johan Engwerda, Bolsward;
13. Luite de Jong, Heerenveen.