BOLSWARD (interclubwedstrijd):
28/09/1957

Amateurs/Nieuwelingen
1. Sjouke Dijkstra, Langezwaag;
2. Klaas Bottema, Gersloot;
3. Gerrit van Dijk, Oranjewoud;
4. Jan Rinsma, Bartlehiem;
5. G. Wiersma, Warns;
6. Henk Hoekstra, Ureterp;
7. Thijs Jellema, Birdaard;
8. Holly Zwaagstra, Bolsward;
9. Douwe Zwaagstra, Bolsward;
10. Gerrit Vierstra, Franeker.