GORREDIJK (interclubwedstrijd):
21/09/1957

Nieuwelingen
1. Henk Hoekstra, Ureterp;
2. Gerrit van Dijk, Oranjewoud;
3. Sjouke Dijkstra, Langezwaag;
4. Thijs Jellema, Birdaard;
5. Holly Zwaagstra, Bolsward;
6. Johan Engwerda, Bolsward;
7. Wim van Olphen, Noordwolde;
8. Jan Rinsma, Bartlehiem;
9. Henk Sikkema, Nij Beets.
Junioren
1. Henk Berkenbosch, Noordwolde;
2. Nico Teernstra, Bolsward;
3. Hinke de Vries, Jubbega;
4. Wiemer Boomsma, Drachten;
5. Andries de Jong, Bolsward;
6. Siebe Aardema, Ureterp.