PINGJUM (interclubwedstrijd):
02/09/1957

Amateurs/Nieuwelingen
1. Sjouke Dijkstra, Langezwaag;
2. Henk Hoekstra, Ureterp;
3. Klaas Bottema, Gersloot;
4. Gerrit van Dijk, Oranjewoud;
5. Holly Zwaagstra, Bolsward;
6. Thijs Jellema, Birdaard;
7. Jelle Bekkema, Hindeloopen;
8. Jan Rinsma, Bartlehiem.