WORKUM (interclubwedstrijd):
24/08/1957

Amateurs/Nieuwelingen
1. Jan Rinsma, Bartlehiem;
2. Klaas Bottema, Gersloot;
3. Thijs Jellema, Birdaard;
4. Gooitzen Kloosterman, Triemen;
5. Fokke Gerritsma, Bolsward;
6. Douwe Zwaagstra, Bolsward;
7. Douwe Wassenaar, Franeker;
8. Holly Zwaagstra, Bolsward.
Gewone fietsen
1. H. Zijlstra, Hijdaard;
2. H. Tijsma, Dedgum;
3. J. Bergsma, Oosterlittens;
4. Tj. Andringa, Lutkewierum;
5. Ate de Boer, Harlingen.