GROUW (interclubwedstrijd):
31/07/1957

Amateurs/Nieuwelingen
1. Klaas Bottema, Gersloot;
2. Sjouke Dijkstra, Langezwaag;
3. Jeen Wester, Eernewoude;
4. Gerrit van Dijk, Oranjewoud;
5. Johan Engwerda, Bolsward;
6. Johan van Oostveen, Leeuwarden;
7. Marten Wierda, Heerenveen;
8. Thijs Jellema, Birdaard;
9. Jan Rinsma, Bartlehiem;
10. Wim van Olphen, Noordwolde;
11. Sietse Wetting, Leeuwarden;
12. Elie de Lange, Leeuwarden;
13. George van der Veen, Heerenveen;
14. Douwe Wassenaar, Franeker;
15. Henk Scholten, Heerenveen;
16. Hugo Kingma, Bolsward.
Adspiranten
1. Wiebe Hoekstra, Ureterp;
2. Siebe Aardema, Ureterp;
3. Jan van den Berg, Nij Beets;
4. Hendrik Borger, Harkema-Opeinde;
5. Wiemer Boomsma, Drachten.