NOORDWOLDE (interclubwedstrijd):
29/06/1957

Nieuwelingen
1. Hendrik Borger, Harkema-Opeinde;
2. I. Brouwer, Olterterp;
3. Geert Mollema, Noordwolde.