WIRDUM (clubwedstrijd De Friesche Leeuw):
25/05/1957

Amateurs/Nieuwelingen
1. Jeen Wester, Eernewoude;
2. Fokke Gerritsma, Bolsward;
3. Dirk Venema, Workum;
4. Johan van Oostveen, Leeuwarden;
5. Gerrit Vierstra, Franeker;
6. Douwe Zwaagstra, Bolsward;
7. Jan Rinsma, Bartlehiem;
8. A. Straatsma, Dokkum.