DRACHTSTERCOMPAGNIE clubwedstrijd WV Drachten;
11/05/1957

ploegenwedstrijd
1. Henk Hoekstra, Ureterp;
Jan van den Berg, Nij Beets;
Piet Hoekstra, Ureterp;
Jouke Bethlehem, Drachtstercompagnie;
2. Oeds Kuperus, Drachten;
Hendrik Borger, Harkema-Opeinde;
Henk Sikkema, Nij Beets;
3. Minke Borger, Harkema-Opeinde;
Wiebe Hoekstra, Ureterp;
Durk van der Duim, Nij Beets.