HEERENVEEN interclubwedstrijd Olympia, Heerenveen-Noordelijke Wieler Vereni-
11/05/1957

ging, Groningen
Sprint
1. Sjouke Dijkstra, Langezwaag;
2. Jacky Westerdiep, Westerbroek;
3. Gertie Wetsinga, Groningen;
4. Bert Oosterhuis.
Ploegenachtervolging
1. WV Olympia (Piet Schreur, Hans Popma en Gerrit van Dijk);
2. Noordelijke Wieler Vereniging (Melle van Dekken, Henk Nijdam en Harm van Oosten).
Klassementswedstrijd
1. Piet Schreur, Wolvega;
2. Jan Venema, Groningen;
3. Gerrit van Dijk, Oranjewoud;
4. W. Kamphorst, Groningen;
5. Johan Franke, Groningen;
6. J. Bosma, Winsum;
7. G. Meijer, Groningen.