DRACHTSTERCOMPAGNIE (clubwedstrijd WV Drachten):
04/05/1957

A-klasse
1. Minke Borger, Harkema-Opeinde;
2. Hans van der Heide, Marum;
3. Oeds Kuperus, Drachten;
4. Henk Hoekstra, Ureterp.
B-klasse
1. Durk van der Duim, Nij Beets;
2. Hendrik Borger, Harkema-Opeinde;
3. Henk Sikkema, Nij Beets;
4. Wiebe Hoekstra, Ureterp.
C-klasse
1. Siebe Aardema, Ureterp;
2. Jouke Bethlehem, Drachtstercompagnie.