DRACHTEN (clubwedstrijd WV Drachten):
13/04/1957

B-klasse
1. Jan van den Berg, Nij Beets;
2. Durk van der Duim, Nij Beets;
3. Henk Sikkema, Nij Beets;
4. Hendrik Borger, Harkema-Opeinde;
5. Henk Akkerman, Drachten.
C-klasse
1. Siebe Aardema, Ureterp;
2. M. Bouwknecht;
3. Jouke Bethlehem, Drachtstercompagnie.
Clubkampioenschap
1. Henk Hoekstra, Ureterp;
2. Klaas Veenstra, Bergum;
3. Jan van den Berg, Nij Beets.