GROUW (interclubwedstrijd):
30/07/1956

Amateurs/Nieuwelingen
1. Dirk Venema, Workum;
2. Piet Schreur, Wolvega;
3. Thijs Jellema, Birdaard;
4. Sjoerd Post, Sexbierum;
5. Gerrit Mollema, Noordwolde;
6. Jeen Wester, Eernewoude;
7. Theo Bijl, Sneek;
8. Henk Spoelstra, Sint Annaparochie;
9. Libbe Straatsma, Rinsumageest;
10. Jan Rinsma, Bartlehiem.
Niet-renners
1. H. Zijlstra, Hijdaard;
2. Tj. Andringa, Lutkewierum;
3. J. Koopstra, Grouw;
4. G. de Vries, Grouw.