GROUW (interclubwedstrijd):
01/08/1955

Amateurs/Nieuwelingen
1. Theo Bijl, Sneek;
2. Jan Taekema, Wijtgaard;
3. IJpe Wouda, Warga;
4. Thijs Jellema, Birdaard;
5. Jan Agter, Sneek.