EMMEN (provinciale kampioenschappen):
28/05/1955

Amateurs
1. IJpe Wouda, Warga;
2. Jan Stek, Bolsward.
Nieuwelingen
1. Jan Agter, Sneek;
2. Theo Bijl, Sneek;
3. Thijs Jellema, Birdaard.