LEEUWARDEN clubkampioenschappen De Friesche Leeuw;
21/09/1952

lange afstand
A-klasse
1. Minne Slof, Leeuwarden;
2. Tonny van Andel, Harlingen.
B-klasse
1. Tiemen Weistra, Leeuwarden;
2. Fokke Leijstra, Hijlaard;
3. Doeke Tichelaar, Franeker.
C-klasse
1. IJpe Wouda, Warga;
2. Anne Leegstra, Mantgum;
3. Johan Stek, Leeuwarden.