LEEUWARDEN clubkampioenschap De Friesche Leeuw;
13/09/1952

sprint
1. Sake Santema, Wirdum;
2. Cor Nijkamp, Harlingen;
3. Age Tichelaar, Franeker;
4. Doeke Tichelaar, Franeker;
5. Dirk Bouwmeester, Leeuwarden;
6. Jan Westra, Leeuwarden.