LEEUWARDEN (clubwedstrijd De Friesche Leeuw):
10/08/1952

A-klasse
1. Sake Santema, Wirdum;
2. Minne Slof, Leeuwarden.
B-klasse
1. Tiemen Weistra, Leeuwarden;
2. Fokke Leijstra, Hijlaard;
3. Jan Taekema, Wijtgaard;
4. Dirk Bouwmeester, Leeuwarden.
C-klasse
1. Johan Stek, Leeuwarden;
2. Anne Leegstra, Mantgum;
3. Dirk van der Molen, Leeuwarden.