STEENTIL (provinciale kampioenschappen):
07/06/1952

Amateurs
1. Cor Nijkamp, Harlingen;
2. Jan Charisius, Leeuwarden.
Nieuwelingen
1. Sake Santema, Wirdum.