STIENS (clubkampioenschappen De Friesche Leeuw):
08/10/1950

A-klasse (lange afstand):
1. Wiep Visser, Harlingen;
2. Jan Charisius, Leeuwarden;
3. Taeke Botenga, Leeuwarden;
4. Jan Westra, Leeuwarden.
A-klasse (sprint):
1. Bep Andriessen, Leeuwarden;
2. Jan Westra, Leeuwarden;
3. Minne Slof, Leeuwarden;
4. Frans Soepboer, Leeuwarden.
B-klasse (lange afstand):
1. Roel Bosklopper, Leeuwarden;
2. Frans Soepboer, Leeuwarden;
3. Wiebren de Vos, Leeuwarden;
4. Piet Visser, Leeuwarden;
5. Piet Kuperus, Leeuwarden.
C-klasse (lange afstand):
1. Age Tichelaar, Franeker;
2. Joop van Dijk, Leeuwarden;
3. K. Jellema, Franeker;
4. Doeke Tichelaar, Franeker;
5. M. Kingma, Franeker;
6. G. Radsma;
7. P. Veerman;
8. Jan Glas, Franeker.