STIENS (clubwedstrijd De Friesche Leeuw):
04/09/1949

B-klasse
1. Klaas van der Wal, Leeuwarden;
2. Geert Boonstra, Leeuwarden;
3. Joop Pagels, Leeuwarden;
4. Frans Seerden, Franeker;
5. Minne Slof, Leeuwarden;
6. Taeke Botenga, Leeuwarden.
Eindklassement competitie
A-klasse
1. Bep Andriessen, Leeuwarden;
2. Dirk Kanon, Sneek;
3. Piet Kuperus, Leeuwarden;
4. Thommy de Boer, Harlingen;
5. Jaap Blaauw, Irnsum;
6. ex-aequo
Wiep Visser, Harlingen;
Sjoerd Tijsma, Pingjum.
B-klasse
1. Klaas van der Wal, Leeuwarden;
2. Wiebren de Vos, Leeuwarden;
3. Taeke Botenga, Leeuwarden;
4. Geert Boonstra, Leeuwarden;
5. Frans Seerden, Franeker.