STIENS (clubwedstrijd De Friesche Leeuw):
21/08/1949

A-klasse
1. Bep Andriessen, Leeuwarden;
2. Jaap Blaauw, Irnsum.
B-klasse
1. Klaas van der Wal, Leeuwarden;
2. Wiebren de Vos, Leeuwarden;
3. Frans Seerden, Franeker;
4. Dirk Bouwmeester, Leeuwarden;
5. Taeke Botenga, Leeuwarden.