STIENS (clubwedstrijd De Friesche Leeuw):
14/08/1949

A-klasse
1. Bep Andriessen, Leeuwarden;
2. Sjoerd Tijsma, Pingjum;
3. Jaap Blaauw, Irnsum.
B-klasse
1. Klaas van der Wal, Leeuwarden;
2. Frans Seerden, Franeker;
3. Taeke Botenga, Leeuwarden;
4. Wiebren de Vos, Leeuwarden;
5. Albert Reitsma, Leeuwarden.