STIENS (clubwedstrijd De Friesche Leeuw):
31/07/1949

A-klasse
1. Dirk Kanon, Sneek.
B-klasse
1. Wiebren de Vos, Leeuwarden;
2. Geert Boonstra, Leeuwarden;
3. Frans Seerden, Franeker;
4. Klaas van der Wal, Leeuwarden.