STIENS (clubwedstrijd De Friesche Leeuw):
03/07/1949

A-klasse
1. Bep Andriessen, Leeuwarden;
2. Thommy de Boer, Harlingen;
3. Dirk Kanon, Sneek.
B-klasse
1. Klaas van der Wal, Leeuwarden;
2. Geert Boonstra, Leeuwarden;
3. Taeke Botenga, Leeuwarden;
4. Piet Visser, Leeuwarden;
5. Wiebren de Vos, Leeuwarden.