STIENS (clubwedstrijd De Friesche Leeuw):
12/06/1949

A-klasse
1. Bep Andriessen, Leeuwarden;
2. Dirk Kanon, Sneek;
3. Piet Kuperus, Leeuwarden.
B-klasse
1. L. van der Meer, Leeuwarden;
2. Klaas van der Wal, Leeuwarden;
3. Wiebren de Vos, Leeuwarden;
4. Geert Boonstra, Leeuwarden;
5. Jan Westra, Leeuwarden.