STIENS (wedstrijd Leeuwarden/Norwich):
29/05/1949

Sprint
1. Bep Andriessen, Leeuwarden;
2. Dirk Kanon, Sneek;
3. G.D. Little, Norwich (Engeland);
4. A.S. Metcalf, Norwich (Engeland).
Klassementswedstrijd
1. Jan Charisius, Leeuwarden;
2. E.J.S. Madgett, Norwich (Engeland);
3. Jaap Blaauw, Irnsum;
4. Evert Heeg, Akkrum.
Klassementswedstrijd (Friese renners):
1. Dirk Bouwmeester, Leeuwarden;
2. Klaas van der Wal, Leeuwarden;
3. Albert Reitsma, Leeuwarden;
4. Wiebren de Vos, Leeuwarden;
5. Frans Seerden, Franeker.