LEEUWARDEN clubwedstrijd De Friesche Leeuw;
26/02/1949

hometrainen
A-klasse
1. Bep Andriessen, Leeuwarden;
2. Piet Visser, Leeuwarden;
3. Dirk Kanon, Sneek;
4. Frans Erich, Leeuwarden.
B-klasse
1. Dirk Bouwmeester, Leeuwarden;
2. Bob Siderius, Leeuwarden;
3. Jaap Blaauw, Irnsum;
4. Piet Kuperus, Leeuwarden.