1946

05/07/1946 HARLINGEN (gewone fietsen):
29/09/1946 STIENS (clubwedstrijd De Friesche Leeuw):