STIENS (clubwedstrijd De Friesche Leeuw):
14/06/1942

A- en B-klasse
1. J. Koekoek (Roel Westerterp), Leeuwarden;
2. Jaap Blaauw, Leeuwarden;
3. Willem Struiksma, Minnertsga;
4. Evert Heeg, Akkrum;
5. Henny Schoppen, Leeuwarden.