STIENS (clubwedstrijd De Friesche Leeuw):
07/06/1942

A-klasse
1. Bep Andriessen, Leeuwarden;
2. Willem Struiksma, Minnertsga;
3. Jaap de Vries, Terhorne.
B-klasse
1. Jaap Blaauw, Leeuwarden;
2. Jan van der Schuit, Rottevalle;
3. A. van der Leen.