STIENS (clubwedstrijd De Friesche Leeuw):
17/05/1942

A-klasse
1. J. Koekoek (Roel Westerterp), Leeuwarden;
2. Willem Struiksma, Akkrum;
3. Marinus Lingsma, Beetsterzwaag.
B-klasse
1. Jaap Blaauw, Leeuwarden;
2. Jan van der Schuit, Rottevalle;
3. Sietse Schoppen, Huizum.